Meny

Startside
Opp
Historie
Fyringsved
Inn på tunet
Strikkeprodukter
Restaurant


Guestbook

 

 

 

 

 

 

 

Pasvikopplevelser - turer i den Sibirske taigas utkant

106 - Krigshistorie. Nordmo GÅRD - en tysk forsyningsleir under den 2. verdenskrig

Nordmo Gård er fra 1902. Gårdens historie kan en lese under menyen HISTORIE. Under siste verdenskrig bygde tyskerne en leir på denne og naboeiendommene, med varierende innbyggertall. På det meste var det stasjonert mellom 
1 500 og 2 000 soldater her. Leiren inneholdt bl.a. et forholdsvis stort bakeri, to store staller, en rekke verksteder og lagerbygg. Her var også brakker for russefanger som bl.a. ble brukt til vei - og brubygging. Selv om veinettet og området forøvrig er sterkt gjenvokst, er det fortsatt mulig å danne seg et noenlunde bilde av hvordan leiren var bygget opp.

Dersom noen kan være behjelpelig med å fremskaffe bilder av bygningene, og navn og adresser på noen av de som var stasjonert her, vil vi være svært takknemlig. Vårt mål er å lage en krigshistorisk tursti på området.

 

Gottfried_Sigl.jpg (143837 byte)

Gottfried Sigl - Kommandant på Nordmo Leir

Lokal forsvarshistorie i området

Kilder til grensevaktens historie finnes bl.a. i boka Norges grensevakt i nordøst av Otto Munthe-Kaas, utgitt på Gyldendals Norsk Forlag i 1964. Svein H. Sørensen har utgitt heftet: Garnisonsgammen i Svanvik - og glimt fra grensevakten i mellomkrigstida, en liten "lightutgave i forbindelse med åpningen av "Verdens lengste gamme" i 2001.

Riksgrensen i området ble oppgått i 1826. Det norske forsvar av fedrelandet langs denne rolige grensen, har gjennomgått en rivende utvikling fra 1918 og frem til i dag.
Før 1918 var grensevakten svært beskjeden. Torvgamma på Nordmo ved Holmfossen var bygd tidligere, og en kan fortsatt se hvor denne stod plassert. Utbyggingen av grensevaktholdet tok først av i 1918, da Finland økte aktiviteten på andre siden av Pasvikelva, i jakten på isfri havn.

I 1955 ble tjenesten overtatt fra Garnisonen i Sør-Varanger til en avdeling som ble kalt Grenseoppsynet, og som var underlagt Justisdepartementet. De satte bl.a. opp et vakttårn like utenfor Nordmo gård i 1955. Mannskapene bodde rundt på gårdene i området. I 1959 overtok så GSV vaktholdet igjen, og har hatt dette som oppgave siden da. 

Vi har vært vitne til mange og store omveltninger i grensevaktens utvikling, og i 1968 deltok også jeg i denne tjenesten - inkludert de hektiske junidagene da russerne stilte opp ca. 12 000 mann og pansrede kjøretøy i stillinger helt på grenselinja.

Vi som har levd et langt og innholdsrikt liv langs elva og grensen, har også vært vitner til flere tragiske ulykker som har rammet både unge norske og russiske soldater. Flere av disse har vært dødsulykker.
For spesielt interesserte legger vi turen inn til branntomta etter OP'en som brant ned i 1963, og hvor to unge soldater holdt på å brenne inne, men som slapp fra ulykken med brannskader og skrekken. Denne hendelsen kan du lese om ved å trykke HER.

Besøk vår GJESTEBOK for å lese andres  erfaringer med oss 

 

Kontakt informasjon:    
Elvebåtturisme: 
Strikkeprodukter: 
Fyringsved: 
Thormod Hoel
Anne- Lise Hoel

Thormod Hoel