Meny

Startside
Opp
Historie
Inn på tunet
Strikkeprodukter
Restaurant
Elvebåtturisme


Guestbook

 

 

 

 

 

 


NYHETER PÅ VEDFRONTEN

Fyringssesongen - når er den?

På tur i skog og mark - sommer som vinter

Nå fyrer en ikke bare i den kaldeste vinteren. Det hender en må legge i ovnen både i mai og juni!!!
Dessuten er turfolk blitt mere bevisst med hensyn til ferdsel i utmark. Tidligere fant en det som var nærmest når en skulle fyre opp kaffebålet - uten tanke på hvordan det ble seende ut i skogen. Bjørkene sto igjen med svarte ringer rundt stammen hvor turfolk hadde revet av never for å fyre opp. Spesielt lite vakkert er det på populære utfartssteder.

Nå har flere og flere av naturelskende folk funnet veien til Nordmo Gård for å kjøpe seg en sekk eller to med tørr bålved og opptenningsflis. dette er en utvikling både skogen og vi på Nordmo Gård liker godt, og synes er en fin utvikling. Håper denne trenden fortsetter.

 

Når bør veden bestilles? 

Vi anbefaler at kundene bestiller veden tidlig på sesongen - aller helst sesongen i forveien. Derved kan en sikre at du får den veden du ønsker, og vi får tid til å produsere og tørke veden før du får den. Da er det også mulig å produsere utenom  standard dersom du ønsker dette. Den tredje fordelen er at veden kan hentes/bringes før fyringssesongen starter. Da er veiene tørre, det ligger ikke sne i innkjøringene, og veden kan plasseres så nært dit du skal ha veden lagret.

For å imøtekomme kunder som er på jobb om dagene, leverer vi også på ettermiddagstid ETTER AVTALE! Er vi tilstede i helgene, så lar det seg ofte gjøre å avtale utlevering også da.

 

OBS - Vedsituasjonen for øyeblikket - OBS

Det har hittil ikke vært noe problem å skaffe tilveie den mengde kundene etterspør. I år er det noe annerledes.

Importved

Nordmo GÅRD har importert ved de siste årene. Salgsvolumet har blitt så formidabelt at vi ikke har mulighet å produsere de mengdene vi selger. Vi får leveranser fra Finland, Sverige Baltikum og Russland. 

Hittil har vår leverandør benyttet russiske trailere med ved som tar fisk med seg tilbake på returen. Nu har imidlertid Putin & Co stanset import av fisk fra Norge, slik at denne transportløsningen ikke lengere er relevant.
Imidlertid har vi fått opplyst fra leverandøren at en har funnet alternativ transport - men til høyere priser. Om det blir vanskelig å skaffe tilstrekkelig mengde ved vil tiden vise.

Endring i vedprisene

Det at vi vil få en høyere innfrakt vil selvfølgelig innvirke på utsalgsprisen. Foreløpig vet vi ikke hva endringen vil bli.

Vi velger i allefall ikke å endre prisen på det lageret vi har inne nå, men vil ta prisjusteringene når vi tar inn nytt parti. 
Derfor anbefaler vi å foreta innkjøpet så tidlig som mulig før prisjusteringen settes iverk.

Våre priser har ligget urørt de siste 6 årene.

VI SELGER IKKE LENGER BJØRK I M3 EMBALLASJE (STORSEKK)

Våre prioriteringer for kommende vinter

Vi har mange eldre og mange damer som våre kunder, slik at vi ønsker å prioritere disse gruppene med en sekkestørrelse de klarer å handtere. En 40 liter sekk med bjørk er en størrelse og har ei vekt som de fleste kan handtere.

Betaling

Vi selger dessverre ikke lengre på kreditt! Vi har forlengst skaffet oss kortterminal som gjør betalingen enklere for begge parter. Du slipper å springe i banken for å ta ut kontanter som du kommer hit med, bare for at vi så må kjøre til banken for å levere dem inn igjen. Mye unyttig arbeide! Selvfølgelig tar vi imot pengene om du foretrekker å betale med penger.

En annen stor fordel for oss med kortterminal er at vi slipper all faktureringen, betalingsoppfølgning, og en del ganger også purringer. Vi tenker oss det finnes bedre ting å bruke tiden på, ikke sant?

Utkjøring til kunder

Vi tilbyr også å kjøre ut veden til våre kunder. Prisen er kr. 250,- pr. 20 sekker med 40 ltr. sekk (500 pr 40 sk. osv.)..

Fyringstips (les mer om å fyre med ved)

Det å fyre med ved er vel egentlig ikke bare å fyre med ved, eller?
Vi laget for noen år siden en liten orientering som var ment som en veiledning for kundene gjennom våre to lokalaviser, men de ville ikke ta inn artikkelen. Så den kan du få frem hos oss.

Husk, det er noen år siden, slik at de prisene og sekkestørrelsene som der fremkommer vil ikke være relevante i dag, men likevel -

 

Kontakt informasjon:    
Elvebåtturisme: 
Strikkeprodukter: 
Fyringsved: 
Thormod Hoel
Anne- Lise Hoel

Thormod Hoel